Wet Arbeidsmarkt in Balans

Vanaf 1 januari 2020 is de 'Wet Arbeidsmarkt in Balans' (ook wel de 'WAB' genoemd) in werking getreden. De WAB brengt een aantal wijzigingen met zich mee, waaronder:

  • De introductie van een nieuwe ontslaggrond, de zogeheten ‘cumulatiegrond’, die het combineren van ontslaggronden mogelijk maakt (bijv. ontslag wegens deels disfunctioneren en deels een verstoorde relatie);
  • De opbouw van de transitievergoeding zal plaatsvinden vanaf de eerste werkdag en wordt niet meer berekend per halve dienstjaren;
  • De hogere transitievergoeding voor werknemers langer dan 10 jaar in dienst komt te vervallen;
  • De ketenregeling wordt weer uitgebreid naar drie contracten in drie jaar tijd;
  • Payrollwerknemers worden gelijkgesteld aan ‘gewone’ werknemers;
  • Oproepkrachten die geen vast aantal uren werken moeten na twaalf maanden een vast aanbod krijgen voor een arbeidsomvang die gelijk is aan het gemiddelde van het aantal gewerkte uren in de twaalf maanden ervoor;
  • De te betalen WW-premies zullen wijzigen. In het kort geldt dat werkgevers een lagere WW-premie gaan betalen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een hogere premie voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.