Ontslagprocedure voor directeur

Bij een overname van een bedrijf komt het nog wel eens voor dat de verkopende partij (een aandeelhouder) een bedrijf overdraagt en daarbij niet geheel overziet wat de gevolgen voor de werknemers, waaronder een directeur zullen zijn. Bij een overname van een fabrikant van snoepgoed bleek al vrij snel dat het de bedoeling was om de directeur buiten spel te zetten, terwijl deze in het kader van een management buy-out zelf ook had geboden op de onderneming. In de daaropvolgende weken werd de druk opgevoerd, werd de directeur het werken onmogelijk gemaakt en werd hij zelfs op non-actief gezet. Bijna tegelijkertijd werd een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend waaruit zou moeten blijken dat de directeur in de afgelopen jaren slecht zou hebben gefunctioneerd. De behandeling daarvan zou kort voor Kerst plaatsvinden. Een vervelend einde van het jaar en misschien de loopbaan bij deze werkgever diende zich aan.

In een dergelijke zaak is het van belang om snel te handelen maar ook om te zorgen dat je een strategie kiest die een maximaal resultaat kan opleveren. Voor de directeur was het van het grootste belang dat hij als directeur in functie zijn verweer kon voeren, met andere woorden dat hij vanuit de kracht van zijn positie ook verweer kon voeren. Via een spoedprocedure (binnen een week) werd afgedwongen dat de werkgever de directeur weer moest toelaten en hem zijn werk moet laten doen. Aangezien dat eerst nog geweigerd werd, kostte dat de werkgever allereerst een groot bedrag aan dwangsommen. Het zorgde echter wel voor een nog betere positie bij de rechter die over het verzoek tot ontbinding zou beslissen. Uiteindelijk werd de ontbindingsprocedure de kers op de taart. De handelswijze van de werkgever werd door de rechter als slecht werkgeverschap betiteld en op basis van de inschatting van de mogelijke vergoeding die de rechter maakte is de zaak op de gang uiteindelijk geschikt voor een zeer aanzienlijk bedrag, met daar bovenop nog de verbeurde dwangsommen.