Dossieropbouw

Dossieropbouw is voor een werkgever zeer belangrijk. Komt u als werkgever met een onvolledig dossier bij de kantonrechter, dan is de kans groot dat uw verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in zijn geheel wordt afgewezen. Wilt u een werknemer ontslaan op grond van disfunctioneren, dan bevat een goed dossier onder meer:

  • een getekende arbeidsovereenkomst;
  • een functieomschrijving;
  • verslagen van functioneringsgesprekken;
  • verslagen van beoordelingsgesprekken;
  • brieven waaruit blijkt dat de werkgever van mening is dat de werknemer niet presteert;
  • een onderbouwd en deugdelijke verbetertraject met besprekingsverslagen omtrent het wel of niet slagen van het traject;
  • eventuele eerder gegeven schriftelijke waarschuwingen. 

* Corbeek Oudshoorn Advocaten adviseert u graag op het gebied van dossiervorming en staat u bij in ontbindingsprocedures.