Loonvorderingen

Heeft u als werknemer nog loon tegoed? Bijvoorbeeld omdat een bepaalde toeslag in de CAO nimmer juist is uitbetaald of omdat de werkgever onterecht bedragen heeft verrekend? Een vordering tot betaling van achterstallig loon verjaart in beginsel pas na 5 jaar, zodat er veel mogelijk is.

Ook als u als werkgever geconfronteerd wordt met een dergelijke vordering van uw werknemer kunnen wij ondersteuning bieden. Een goed advies kan in dat geval een kostbare procedure voorkomen.