Vaststellingsovereenkomsten

In de praktijk worden de meeste arbeidsrelaties beëindigd door het sluiten van een zogeheten vaststellingsovereenkomst. In een dergelijke overeenkomst worden de voorwaarden vastgelegd waaronder de arbeidsovereenkomst komt te eindigen, zoals de einddatum, wel of geen vrijstelling van arbeid, een eventuele ontslagvergoeding en het wel of niet behouden blijven van concurrentiebedingen.

Bij vaststellingsovereenkomsten is het inschakelen van rechtsbijstand altijd verstandig. Om het proces in goede banen te leiden en het maximale uit de onderhandeling te halen. Maar ook omdat de afspraken op een zodanige manier moeten worden omschreven dat er later geen uitlegproblemen ontstaan.

* Tactisch onderhandelen bij het opstellen van vaststellingsovereenkomsten is altijd raadzaam. Corbeek Oudshoorn Advocaten ondersteunt daarbij zowel werkgevers als werknemers.